דקדוק אנגלית - Present Simple, Affirmative, Negative Sentences and Questions

נושא באנגלית: Present Simple, affirmative, negative sentences and questionsאנא ענה על כל השאלות. אנא בדקו את תשובותיכם והגישו אותן למורה שלכם.