לימוד אנגלית: Listen & Choose the sound


שפות שלי - לימוד אנגלית: Listen & Choose the sound


אנא ענו על כל השאלות. אנא בדקו את תשובותיכם והגישו אותן למורה שלכם על ידי לחיצה בכפתור הכחול (Finish)