נושא באנגלית - Recycle (מחזור)


שפות שלי - נושא באנגלית: Recycle (מחזור)


אנא ענו על כל השאלות. אנא בדקו את תשובותיכם והגישו אותן למורה שלכם על ידי לחיצה בכפתור הכחול (Finish).