top of page

תרגול פעיל סביל באנגלית - Active/Passive

1 Comment


זה לא ברור באיזה זמן רציתם שירשמו את המשפט כי לא שמתם זמן מתואר אז לא משנה איזה זמן נרשום הוא יהיה נכון אך הוא יחשב לא נכון כי שמתם באתר רק אפשרות אחת שהיא לא ידועה לדוגמא: רשמתי we sent them a gift שזה משפט הגיוני והתשובה לפי מה שרשמתם היא we are sending them a gift. סה"כ תרגול מעולה מלבד הפרט הזה

Like
bottom of page