לימוד רוסית: משפחה


ֿלימוד רוסית: משפחה


אנא ענו על כל השאלות. אנא בדקו את תשובותיכם והגישו אותן למורה שלכם על ידי לחיצה בכפתור הכחול (Finish)

ֿ