top of page

3 מגדרים ביוונית - τα τρία γένη

לימוד יוונית - τα τρία γένη


ביוונית, יש שלושה מגדרים דקדוקיים (τα τρία γένη): זכר, נקבה ונייטרלי (שאינו זכר או נקבה). כל מין דקדוקי משפיע על צורת המילים בהקשרים דקדוקיים שונים, במיוחד על סיומות של שמות עצם ותארים. הנה פירוט על כל אחד מהם:לימוד יוונית - τα τρία γένη - אישה לבושה בלבן יושבת ליד קולוסיום


זכר (Αρσενικό)

שמות עצם זכריים מסתיימים בדרך כלל בסיומות הבאות:


-ος (למשל, φίλος – חבר)

-ας (למשל, δάσκαλας – מורה)

-ης (למשל, μαθητής – תלמיד)

נקבה (Θηλυκό)

שמות עצם נקביים מסתיימים בדרך כלל בסיומות הבאות:


-η (למשל, γυναίκα – אישה)

-α (למשל, δασκάλα – מורה)

נייטרלי (Ουδέτερο)

שמות עצם נייטרליים מסתיימים בדרך כלל בסיומות הבאות:


-ο (למשל, βιβλίο – ספר)

-ι (למשל, παιδί – ילד)

-μα (למשל, γράμμα – מכתב)

סיומות ברבים

זכר:

-οι (למשל, φίλοι – חברים)

-ες (למשל, δάσκαλοι – מורים)

נקבה:

-ες (למשל, γυναίκες – נשים)

-ες (למשל, δασκάλες – מורות)

נייטרלי:

-α (למשל, βιβλία – ספרים)

-ια (למשל, παιδιά – ילדים)

-ματα (למשל, γράμματα – מכתבים)

הערות כלליות:

כמו בעברית, יש שמות עצם יוצאים מהכלל שמסתיימים בסיומות שונות.

הטיות של תארים גם כן משתנות בהתאם למין הדקדוקי של שמות העצם שהם מתארים.

התכנים של השפה יכולים להשתנות עם הזמן ובאזורים שונים ביוון, אז תמיד כדאי לבדוק במקורות עדכניים את הצורות המדויקות.לתרגיל נוסף ביוונית:

Comments


bottom of page