top of page

טבלת מילות קישור באנגלית הנפוצות ביותר


תיקון מילות קישור באנגלית


העולם המופלא של מילות הקישור באנגלית

מילות קישור הן אבני היסוד של השפה האנגלית, הן מאפשרות לנו להביע את רעיונותינו בצורה ברורה, מדויקת ועשירה. השימוש הנכון במילות הקישור יכול לשפר את כישורי הכתיבה והדיבור שלנו באופן משמעותי.

מה הן מילות קישור?

מילות קישור הן מילים שחוברות בין חלקים שונים של המשפט, הן עוזרות לנו ליצור קשרים בין מילים, משפטים ומשפטונים. מילות קישור יכולות לשמש כדי להביע סיבה, תוצאה, זמן, מקום, השוואה, התנגדות, הוספה, דוגמה ועוד.

סוגים של מילות קישור באנגלית

ישנם סוגים רבים של מילות קישור באנגלית, להלן כמה מהנפוצות ביותר:

 • מילות קישור של קשר: and, but, or, so, therefore, because, for, as, since, due to.

 • מילות קישור של זמן: when, before, after, until, since, while.

 • מילות קישור של מקום: where, there, here, in, outside, on, under, over.

 • מילות קישור של השוואה: like, as, than, more than, less than.

 • מילות קישור של התנגדות: but, however, although, though, even though, despite.

 • מילות קישור של הוספה: also, too, as well as, in addition, furthermore.

 • מילות קישור של דוגמה: for example, for instance.טבלת מילות קישור באנגלית עם תרגום לעברית
שימושים של מילות קישור באנגלית

מילות קישור משמשות למגוון רחב של מטרות, להלן כמה מהנפוצות ביותר:

 • ליצירת קשרים בין משפטים ומשפטונים.

 • להביע סיבה ותוצאה.

 • להבהיר את משמעות המשפט.

 • לשפר את הקריאות של הטקסט.

 • להדגיש רעיונות חשובים.

 • ליצור רשימות.

כיצד להשתמש במילות קישור בצורה נכונה

כדי להשתמש במילות קישור בצורה נכונה, חשוב להבין את המשמעות שלהן ואת הקשר בין החלקים השונים של המשפט שהן מקשרות. ניתן ללמוד על מילות קישור באנגלית באמצעות ספרים, מאמרים, או אתרי אינטרנט.

טיפים לשיפור השימוש במילות קישור באנגלית

 • השתמש במגוון רחב של מילות קישור.

 • השתמש במילות קישור בצורה נכונה מבחינת הדקדוק.

 • הקפד להשתמש במילות קישור במקום המתאים במשפט.

 • השתמש במילות קישור כדי להבהיר את משמעות הטקסט.

 • אל תשתמש במילות קישור יתר על המידה.

לסיכום מילות קישור הן חלק בלתי נפרד מהשפה האנגלית, הן עוזרות לנו לבנות משפטים ברורים, מדויקים ועשירים. השימוש הנכון במילות קישור יכול לשפר את כישורי הכתיבה והדיבור שלנו באופן משמעותי.

Comments


bottom of page