מספרים באנגלית

שפות שלי - נושא באנגלית: מספרים


אנא ענו על כל השאלות. אנא בדקו את תשובותיכם והגישו אותן למורה שלכם על ידי לחיצה בכפתור הכחול (Finish).