top of page

תרגול יחיד רבים באנגלית: Plurals

הסבר יחיד רבים באנגלית:

כלל בסיסי:

 • יחיד: שם עצם המתייחס לאחד אדם, חפץ, מקום, רעיון וכו'.

 • רבים: שם עצם המתייחס לשני או יותר אנשים, חפצים, מקומות, רעיונות וכו'.

הפיכת שם עצם מיחיד לרבים:

 • רוב שמות העצם: מוסיפים s בסוף המילה.

 • דוגמאות: book (ספר) - books (ספרים), dog (כלב) - dogs (כלבים), chair (כיסא) - chairs (כסאות)

 • מילים שמסתיימות באותיות s, sh, ch, x, z: מוסיפים es בסוף המילה.

 • דוגמאות: box (קופסה) - boxes (קופסאות), brush (מברשת) - brushes (מברשות), church (כנסייה) - churches (כנסיות)

 • מילים שמסתיימות בעיצור ואחריו האות y: משנים את y ל-ies.

 • דוגמאות: baby (תינוק) - babies (תינוקות), city (עיר) - cities (ערים), family (משפחה) - families (משפחות)

חריגים:

 • ישנם שמות עצם רבים שמשנים את צורתם באופן לא סדיר כאשר הופכים מיחיד לרבים באנגלית.

 • דוגמאות: man (איש) - men (גברים), woman (אישה) - women (נשים), foot (רגל) - feet (רגליים)

 • ישנם שמות עצם שאינם ניתנים לספירה ולכן אין להם צורת רבים.

 • דוגמאות: water (מים), air (אוויר), advice (עצה)

טיפים ליחיד רבים באנגלית:

 • שימו לב להקשר כדי להבין אם שם עצם הוא ביחיד או ברבים.

 • ניתן ללמוד את צורת הרבים של שמות עצם חריגים על ידי שינון או שימוש במילון.

 • שימו לב שישנם מקרים בהם שם עצם יכול להיות ביחיד או ברבים בהתאם למשמעות.

 • דוגמאות: fish (דג) - two fish (שני דגים), fish (דגים) - a school of fish (להקת דגים)יחיד רבים באנגלית - תמונה של רבים


תרגול יחיד רבים באנגלית:נא להשלים את השאלות הבאות ללחוץ על הכפתור הירוק:


 "Send to your teacher by Whatsapp".

רוצים ללמוד לדבר אנגלית ולשלוט בדקדוק?


Bình luận


bottom of page