top of page

אותיות ניקוד באנגלית - Vowels

אותיות ניקוד באנגלית


אותיות ניקוד באנגלית הן אותיות שמבטאות תנועה. הן נקראות גם "תנועות". ישנן חמש אותיות ניקוד באנגלית: a, e, i, o, u.לימוד אותיות ניקוד באנגלית בפלאפון


השפעת מספר אותיות הניקוד על הצליל


מספר אותיות הניקוד במילה משפיע על הצליל שלהן. כאשר יש למילה אות ניקוד אחת, הצליל של האות הניקוד יהיה קצר. כאשר יש למילה יותר מאות ניקוד אחת, הצליל של האות הניקוד יהיה ארוך ומעוגל יותר.


דוגמאות:

אות ניקוד

צליל קצר

צליל ארוך

a

a כמו במילה cat

ei כמו במילה April

e

e כמו במילה pen

i כמו במילה email

i

i כמו במילה fish

ai כמו במילה ideal

o

o כמו במילה orange

ou כמו במילה over

u

u כמו במילה umbrella

oo כמו במילה unicorn

אותיות ניקוד אחרות


בנוסף לחמש אותיות הניקוד העיקריות, ישנן גם אותיות ניקוד נוספות שיכולות להופיע במילים באנגלית. לדוגמה, האות y יכולה להיחשב אות ניקוד כאשר היא מופיעה בסוף מילה, כמו במילה day. האות w יכולה להיחשב אות ניקוד כאשר היא מופיעה בסוף מילה, כמו במילה tow.

טבלת אותיות ניקוד באנגלית

אות ניקוד

צליל קצר

צליל ארוך

אותיות אחרות

a

a

ei

y בסוף מילה

e

e

i


i

i

ai


o

o

ou


u

u

oo

w בסוף מילה


אותיות ניקוד באנגלית הן כלי חשוב ללימוד אנגלית. הבנה של האופן שבו אותיות הניקוד משפיעות על הצליל של מילים יכולה לעזור לכם להבין ולדבר אנגלית בצורה מדויקת יותר.


אותיות ניקוד מיוחדות באנגלית


בנוסף לחמש אותיות הניקוד העיקריות, ישנן גם שתי אותיות ניקוד מיוחדות שיכולות להופיע במילים באנגלית:

 • y

 • צליל קצר: my, why, cry

 • צליל ארוך: day, play, fly

 • w

 • צליל קצר: wash, want, what

 • צליל ארוך: now, how, cow

אותיות ניקוד מעורבות

בנוסף לאותיות הניקוד הפשוטות, ישנן גם אותיות ניקוד מעורבות שיכולות להופיע במילים באנגלית. אותיות ניקוד מעורבות הן אותיות ניקוד שיכולות להישמע בצורה שונה בהתאם לסביבה שבה הן מופיעות. לדוגמה, האות o יכולה להישמע כמו a או כמו u בהתאם לסביבה שבה היא מופיעה.

דוגמאות לאותיות ניקוד מעורבות:

 • o

 • a כמו במילה hot

 • u כמו במילה book

 • u

 • o כמו במילה full

 • u כמו במילה push


אותיות ניקוד באנגלית: היסטוריה ופילולוגיה


אותיות הניקוד באנגלית התפתחו לאורך זמן, החל מהשפות הגרמאניות העתיות. בעברית, לשם השוואה, אותיות הניקוד הן חלק אינטגרלי מהשפה, ואינן משתנות בהתאם לסביבה שבה הן מופיעות. באנגלית, לעומת זאת, אותיות הניקוד עשויות להישמע בצורה שונה בהתאם לסביבה שבה הן מופיעות.

ההבדל הזה נובע מהעובדה שהשפה האנגלית התפתחה משפות שונות, כולל שפות גרמאניות, שפות רומאניות ושפות קלטיות. כל שפה מאלה הביאה איתה את מערכת הניקוד שלה, ועם הזמן התמזגו המערכות השונות למערכת אחת.


השפעה של אותיות הניקוד על המשמעות של מילים


אותיות הניקוד יכולות להשפיע על המשמעות של מילים באנגלית. לדוגמה, המילה bat יכולה להישמע כמו bat(עטלף) או כמו bat (מחבט). המשמעות של המילה תלויה בצליל של האות a.

כדי להבין את המשמעות של מילה באנגלית, חשוב להבין את ההגייה של אותיות הניקוד. אם אתם לא בטוחים איך להיגיד מילה, אתם יכולים להיעזר במילון או לבקש ממישהו שדובר אנגלית לעזור לכם.


סיכום

אותיות הניקוד באנגלית הן כלי חשוב ללימוד השפה האנגלית. ההבנה של אופן ההגייה של אותיות הניקוד יכולה לעזור לכם להבין ולדבר אנגלית בצורה מדויקת יותר.


צריכים עזרה באנגלית?


קורסים ממומלצים ללימוד אנגלית לכל הרמות:קורס אנגלית אונליין פרטי אחד-על-אחד, ללמוד אנגלית בשיטה המובילה בעולם!


קורס אנגלית פרטי אחד-על אחד פרוטלי במרכז הלימודים שלנו.


טיפים ללימוד אותיות ניקוד באנגלית:


 • הקשיבו למילים באנגלית. כאשר אתם שומעים מילה באנגלית, שימו לב לצליל של האותיות הניקוד במילה.

 • השתמשו במילון. מילון יכול לעזור לכם למצוא את הצליל של אותיות ניקוד במילים שאתם לא מכירים.

 • תרגלו. הדרך הטובה ביותר ללמוד אותיות ניקוד היא לתרגל את ההגייה שלהן.

הנה כמה תרגילים שתוכלו לעשות כדי לתרגל את ההגייה של אותיות ניקוד באנגלית:

 • העתיקו מילים מתוך ספר או מאמר. הקפידו להקשיב להגייה של המילים בזמן שאתם כותבים אותן.

 • הקליטו את עצמכם מדברים. הקשבה להקלטה של עצמכם יכולה לעזור לכם לזהות טעויות בהגייה שלכם.

 • מצאו בן זוג ללימודים. התרגול עם בן זוג יכול לעזור לכם לשפר את ההגייה שלכם.

Comments


bottom of page