top of page

מספרים בספרדית - מדריך מקיף


מספרים בספרדית - כל המספרים החשובים


לקראת טיול לספרד? רוצים ללמוד מספרים בספרדית? במדריך המקיף הזה נלמד את כל מה שצריך לדעת על מספרים בספרדית, החל מהמספרים הבסיסיים ועד למספרים גדולים.מספרים בספרדית


המספרים הבסיסיים בספרדית

המספרים הבסיסיים בספרדית הם:

ספרדית

עברית

cero

אפס

uno/una

אחת/אחד

dos

שתיים

tres

שלוש

cuatro

ארבע

cinco

חמש

seis

שש

siete

שבע

ocho

שמונה

nueve

תשע

המספרים בספרדית בין 11 ל-19


המספרים בין 11 ל-19 בספרדית מורכבים מהמילה "diez" (עשר) לפני המספר הבסיסי. לדוגמה:

ספרדית

עברית

once

אחת עשרה

doce

שתים עשרה

trece

שלוש עשרה

catorce

ארבע עשרה

quince

חמש עשרה

dieciséis

שש עשרה

diecisiete

שבע עשרה

dieciocho

שמונה עשרה

diecinueve

תשע עשרה

המספרים בספרדית בין 20 ל-99


המספרים בין 20 ל-99 בספרדית מורכבים מהמילה "veinte" (עשרים) לפני המספר הבסיסי. לדוגמה:

ספרדית

עברית

veinte

עשרים

treinta

שלושים

cuarenta

ארבעים

cincuenta

חמישים

sesenta

שישים

setenta

שבעים

ochenta

שמונים

noventa

תשעים

המספרים בין 100 ל-999

המספרים בין 100 ל-999 בספרדית מורכבים מהמילה "cien" (מאה) לפני המספר הבסיסי. לדוגמה:

ספרדית

עברית

cien

מאה

doscientos

שתי מאות

trescientos

שלוש מאות

cuatrocientos

ארבע מאות

quinientos

חמש מאות

seiscientos

שש מאות

setecientos

שבע מאות

ochocientos

שמונה מאות

novecientos

תשע מאות

המספרים בספרדית בין 1,000 ל-999,999


המספרים בין 1,000 ל-999,999 בספרדית מורכבים מהמילה "mil" (אלף) לפני המספר הבסיסי. לדוגמה:

ספרדית

עברית

mil

אלף

dos mil

שתי אלף

tres mil

שלוש אלף

cuatro mil

ארבע אלף

quinientos mil

חמש מאות אלף

seiscientos mil

שש מאות אלף

setecientos mil

שבע מאות אלף

ochocientos mil

שמונה מאות אלף

novecientos mil

תשע מאות אלף

המספרים בספרדית מעל 1,000,000


המספרים מעל 1,000,000 בספרדית מורכבים מהמילה "millón" (מיליון) לפני המספר הבסיסי. לדוגמה:

ספרדית

עברית

millón

מיליון

dos millones

שני מיליון

tres millones

שלוש מיליון

cuatro millones

ארבע מיליון

quinientos millones

חמש מאות מיליון

seiscientos millones

שש מאות מיליון

setecientos millones

שבע מאות מיליון

ochocientos millones

שמונה מאות מיליון

novecientos millones

תשע מאות מיליון
קורסים מומליצים ללימוד ספרדית של "שפות שלי":
טיפים ללימוד מספרים בספרדית


להלן כמה טיפים שיעזרו לכם ללמוד מספרים בספרדית במהירות וביעילות:

  • התחילו מהבסיס. תחילה, רכשו את המספרים הבסיסיים מ-0 עד 9. לאחר מכן, עברו למספרים בין 11 ל-19, בין 20 ל-99, וכן הלאה.

  • השתמשו בשיטות שונות כדי ללמוד. ישנן דרכים רבות ללמוד מספרים, אז נסו כמה שיטות שונות כדי לראות מה עובד הכי טוב עבורכם. לדוגמה, תוכלו ללמוד מספרים על ידי:

  • העתקת המספרים והגייתם בקול רם.

  • יצירת כרטיסיות עם המספרים בספרדית והעברית.

  • משחקים עם המספרים, כגון משחקי זיכרון או חיבור.

  • השתמשו במספרים בחיי היומיום שלכם. ככל שתשתמשו יותר במספרים בספרדית, כך תלמדו אותם מהר יותר.לדוגמה, כשאתם קונים משהו בחנות, נסו לומר את המחיר בספרדית.

לסיכום

לימוד מספרים בספרדית הוא תחילתו של מסע מרתק לעולם השפה הספרדית. בעזרת הטיפים שנתתי לכם, תוכלו ללמוד את המספרים במהירות וביעילות, וליהנות מהשפה היפה הזו.

Comments


bottom of page